Lef om jezelf te zijn en je talent te laten zien!

Hoogbegaafdheid staat op de kaart en is geëmancipeerd. Iedereen weet nu dat hoogbegaafde kinderen niet als vanzelf succesvol zijn, maar een omgeving nodig hebben die hen stimuleert.

Stichting SocratOss heeft een belangrijk steentje bijgedragen aan deze emancipatie. In de regio Oss en ook op landelijk niveau hebben we meegedacht over veranderingen in het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen. We hebben voorlichting gegeven op scholen. We zijn trots op onze bovenschoolse plusklas, waarvoor we een doorgaande leerlijn hebben ontwikkeld van basis- naar voortgezet onderwijs. Het is ons gelukt om op een passende manier met leerlingen van alle leeftijden te spreken over verschillende vormen van intelligentie en intelligent gedrag.

Wat ons betreft is het nu tijd voor een nieuw aanbod aan hoogbegaafden en hun omgeving, dat meer past in de huidige tijdgeest. We richten onze aandacht op het unieke dat een mens hoogbegaafd maakt en die mens laten ontdekken hoe hij kan profiteren van zijn ongekende capaciteiten. Hoe is het om hoogbegaafde te ZIJN?

Als je weet waarom je alles zo intens voelt, waarom je kritisch naar jezelf en anderen kijkt, waarom anderen je vaak niet begrijpen, waarom studeren goed of misschien ook niet goed gaat, hoeft je hoogbegaafdheid zich immers niet meer te verstoppen. Jezelf leren kennen, begrijpen en accepteren, zijn sleutelwoorden voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Er is namelijk LEF voor nodig om jezelf te durven zijn, je te durven onderscheiden en je TALENT te laten zien.