Leren met, van en door elkaar

Leren met, van en door elkaar staat centraal in ons aanbod. We geven daarbij ruimte aan creativiteit van denken, om leren leuk te houden.

We realiseren ons dat het studeren op school vooral een beroep dat op analytische vaardigheden, waardoor veel hoogbegaafde kinderen zich begrensd voelen. Als dit maar lang genoeg duurt, leidt dit tot een gevoel van ‘afgestompt zijn’, waarbij je je niet gezien en gekend voelt. Je hoogbegaafdheid wordt onzichtbaar of gaat zich vermommen, om alleen nog tevoorschijn te komen bij dingen die je interesseren. NA school.

Voor alle hoogbegaafde kinderen wordt er een ontmoetings- en leerplek geboden. Hier wordt begeleiding en onderwijs op maat gegeven, bij voorkeur in een groep van ontwikkelingsgelijken. Op die manier wordt vormgegeven aan peer-to-peer learning: leren van en met elkaar. Dit betekent in de praktijk dat hoogbegaafde kinderen wat ze geleerd hebben delen met de kinderen die dit nog niet weten of kunnen. Hiermee stimuleren ze zichzelf en elkaar. Hoe dichter iemand bij de naaste zone van ontwikkeling van de ander staat, des te gemakkelijker kan men zich immers in die ander verplaatsen en diens taal spreken.

Peers als meerwetende partners, leren vanuit nabijheid.