Begeleiding aan kinderen en jongeren: een HELE KINDbenadering

Als het om wat voor reden dan ook even niet goed gaat, biedt SocratOss begeleiding op maat.

We starten met kijken naar wat er wèl goed gaat, naar talenten en interesses.

Altijd wordt er uitleg gegeven over wat hoogbegaafdheid inhoudt en wat dit betekent voor je manier van zijn en voelen. Op die manier wordt een soort van blauwdruk van jezelf gemaakt, waardoor je leert jezelf te begrijpen. Zo werken we ook aan je (zelf)vertrouwen, om de dingen die moeilijker gaan, aan te durven gaan.

In onze begeleidingen delen we het hoogbegaafde ZIJN: we kijken naar het HELE KIND. De begeleiding richt zich op de sterke kanten van de hele ontwikkeling, waardoor een kind altijd kan laten zien wat hij wèl kan. Op die manier creëren we een veilige basis om te werken aan minder goed ontwikkelde vaardigheden, zoals bijvoorbeeld studeren.

Vanuit de HELE KIND-benadering weten we dat we ook ouders en school hierbij dienen te betrekken. Leren doe je immers niet alleen! We werken daarom graag nauw samen met deze partners.

Vanuit onze visie van “sharing gifts” willen we waar mogelijk kinderen in groepen samenbrengen, zodat ze met elkaar en van elkaar, en ons, kunnen leren. We starten met een individuele begeleiding, die we daar waar mogelijk over laten vloeien in een groepsbegeleiding. De groepsbegeleidingen zien we als trainingen, waarin we vaardigheden kunnen oefenen.

Door talenten te delen staan we samen sterk!