Basis- en voortgezet onderwijs

De meeste hoogbegaafde kinderen laten op school niet zien wat ze al kunnen. Logisch, want het wordt ze niet gevraagd. Daar komt bij dat ze op de basisschool vaak zelf nog niet weten over wat voor ongekende mogelijkheden ze beschikken. Ze komen in een klas waarin ze meestal het enige hoogbegaafde kind zijn en gaan zich als vanzelf afstemmen op wat hun omgeving van ze vraagt. Sommige kinderen slaan door in het afstemmingsgedrag en worden perfectionistisch: ze willen succesvol zijn omdat ze dan gezien worden. Andere kinderen gaan opstandig gedrag vertonen. Hun interesses beslaan een veel breder gebied dan wat de school aanbiedt en ze verliezen motivatie voor school. In alle gevallen leert een kind niet het beste uit zichzelf te halen. Hun ontwikkeling stagneert daardoor.

Positief is dat hoogbegaafdheid geëmancipeerd is: alle leerkrachten en scholen onderkennen dat de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen anders zijn dan die van de overige leerlingen. Daarmee mag vrijwel ieder hoogbegaafd kind compacten, verbreden en verrijken, en zijn er vaak plusklassen ingericht. Jammer genoeg houdt dit ook direct een beperking in: niet ieder hoogbegaafd kind heeft hetzelfde nodig. De Hoogbegaafde bestaat niet.

We komen daarom graag op school om voorlichting op maat te geven over het HOOGBEGAAFDE ZIJN van leerlingen. Over waarom een methodegebonden aanpak vaak niet werkt en hoe je als leerkracht een meerwetende partner voor een hoogbegaafd kind kunt zijn. Over hoe je creativiteit kunt stimuleren, waarbij je je realiseert dat er LEF voor nodig is om je te durven onderscheiden van de andere kinderen in de klas. Over hoe je als leerkracht daarbij aansluit met je klassenmanagement. Over hoe je een plusklas zo inricht, dat een hoogbegaafde leerling gelukkig naar school gaat. Over hoe je omgaat met ONDERPRESTEREN op school, door een tekort aan studievaardigheden of een algeheel motivatieverlies.

We helpen ook graag met het op maat begeleiden van die ene leerling, die maar ongelukkig blijft, ondanks alle hulp die het van zijn ouders en jullie als school krijgt. We komen naar je toe om te helpen vorm te geven aan passend onderwijs voor dit kind. Vanuit de HELE KIND BENADERING pakken we dit het liefst samen met alle partners, dus samen met de ouders, op.

Samen staan we sterk!